Wyniki projektu PREWORK w mediach

Od chwili publikacji ksiażki "Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi" (red. A. Mrozowicki, J. Czarzasty) coraz głośniej staje się o wynikach projektu PREWORK.

Sporo komentarzy wywołał artykuł Adrianny Rozwadowskiej w Gazecie Wyborczej, który dotyczył przede wszystkim paradoksów świadomości ekonomicznej ludzi młodych.

10 lutego 2020 r. odbyło się  spotkanie promujące książkę w Big Book Cafe, w czasie którego uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. z pytaniami na temat przyczyn braku protestów młodzieży wobec jej sytuacji na rynku pracy w obu krajach. 

12 lutego 2020 r. w audycji "Światopogląd" Agnieszki Lichnerowicz w Tok.fm wystąpił dr Jan Czarzasty (Szkoła Główna Handlowa), który dyskutował m.in. nad przyszłością systemu emerytalnego w Polsce w świetle wyników badań PREWORK (por. podcast audycji)

16 lutego 2020 r. w audycji Grzegorza Sroczyńskiego "Świat się chwieje" dr hab. Adam Mrozowicki (Uniwersytet Wrocławski) dyskutował z dr Maciejem Szlinderem (Partia Razem) na temat niektórych z wyników przeprowadzonych w projekcie PREWORK badań (por. podcast audycji)

16 lutego 2020 r. w programie „Twarzą w twarz” w Superexpresie (wydanie internetowe se.pl) wystąpił dr Jan Czarzasty, opowiadając o wynikach projektu PREWORK – por. „Bez podatków nie ma państwa”, https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/dr-czarzasty-bez-podatkow-nie-ma-panstwa-aa-3Fvi-GcWE-oyBB.html

17 lutego 2020 r. "Głos nauczycielski" donosił: "Prawie połowa młodych Polaków popiera likwidację publicznej edukacji. Szokujące wyniki badań". 

18 lutego 2020 r. ukazał się artykuł Agnieszki Maj pt. "Naukowcy porównali sytuację młodych Polaków i Niemców. Wyniki zaskakują" w portalu Interia.pl z wypowiedziami prof. Juliusza Gardawskiego, dr. Jana Czarzastego, dr Mateusza Karolaka oraz dr hab. Adama Mrozowickiego. 

20 lutego 2020 r. internetowe wydanie Newsweeka zamiesciło wywiad Grzegorza Sajóra z redaktorami książki "Oswajanie niepewności" - dr hab. Adamem Mrozowickim i dr Janem Czarzastym. 

Kolejne spotkania zapowiedziane są m.in. na 21 czerwca we Wrocławiu w ramach cyklu "Socjopercepcja w Recepcji".

Podsumowanie  obecności w mediach

Wywiady

 1. 13 kwietnia 2017 w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się wywiad Kacpra Leśniewicza z badaczami projektu PREWORK – dr hab. Adamem Mrozowickim i dr Janem Czarzastym pt. „Prawda o polskich prekariuszach: Śmieciówki to dla nich normalność, wsparcia szukają u psychologa”, por. https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1117151,badania-polskich-prekariuszy.html 
 2. 10 lutego w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Adrianny Rozwadowskiej– „Zerowe podatki i usługi publiczne na szwedzkim poziomie - tego chce duża część młodych Polaków. Dlaczego PiS wygrywa, a lewica przegrywa?”, zawierający podsumowanie wyników projektu - https://wyborcza.pl/7,155287,25677296,narodowy-kapitalizm-rozwojowy-dlaczego-pis-wygrywa-a-lewica.html
 3. 16 lutego 2020 r. w programie „Twarzą w twarz” w Superexpresie (wydanie internetowe se.pl) wystąpił dr Jan Czarzasty, opowiadając o wynikach projektu PREWORK – por. „Bez podatków nie ma państwa”, https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/dr-czarzasty-bez-podatkow-nie-ma-panstwa-aa-3Fvi-GcWE-oyBB.html
 4. 20 lutego 2020 r. internetowe wydanie Newsweeka zamieściło wywiad Grzegorza Sajóra pt. „Po Polsce nie spodziewają się już niczego. Kim są prekariusze?” z   redaktorami książki "Oswajanie niepewności" z dr hab. Adamem Mrozowickim i dr Janem Czarzastym – https://www.newsweek.pl/biznes/kim-sa-polscy-prekariusze/cwe9518
 5. 17 lutego 2020 r. "Głos nauczycielski" zamieścił artykuł z odniesieniami do wyników projektu pt. "Prawie połowa młodych Polaków popiera likwidację publicznej edukacji. Szokujące wyniki badań". 
 6. 18 lutego 2020 r. ukazał się artykuł Agnieszki Maj pt. "Naukowcy porównali sytuację młodych Polaków i Niemców. Wyniki zaskakują" w portalu Interia.pl z wypowiedziami prof. Juliusza Gardawskiego, dr. Jana Czarzastego, dr Mateusza Karolaka oraz dr hab. Adama Mrozowickiego. 
 7. 1 marca 2020 Oko.press zamieściło wywiad z dr Joanną Petelczyc pt. „ZUS zasłguje na większy szacunek” z odwołaniem do wyników projektu PREWORK: https://oko.press/dr-janina-petelczyc-zus-zasluguje-na-wiekszy-szacunek/

Wywiady radiowe

 1. 29 kwietnia 2018 roku dr hab. Adam Mrozowicki oraz dr Jan Czarzasty wzięli udział w audycji Grzegorza Sroczyńskiego w ramach cyklu „Świat się chwieje”, opowiadając o pierwszych wynikach projektu PREWORK– por. „Jacy są polscy prekariusze”  https://audycje.tokfm.pl/podcast/61735,Jacy-sa-polscy-prekariusze
 2. 26 stycznia 2018 roku dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr, kierownik jakościowego modułu w projekcie PREWORK, wziął udział wraz z dr Anną Kiersztyn w audycji 'Etat czy elastyczne zatrudnienie" w ramach cyklu "Przyszłość pracy" w radiu Tok FM. Dr hab. Mrozowicki opowiadał m.in. o wstępnych wynikach badań w projekcie, por. „Etat, czy elastyczne zatrudnienie?”  http://audycje.tokfm.pl/podcast/58497
 3. 12 lutego 2020 r. w audycji "Światopogląd" Agnieszki Lichnerowicz w Tok.fm wystąpił dr Jan Czarzasty (Szkoła Główna Handlowa), który dyskutował m.in. nad przyszłością systemu emerytalnego w Polsce w świetle wyników badań PREWORK. (por. „Większość młodych Polaków przeciw obowiązkowym emeryturom. Dlaczego?” https://audycje.tokfm.pl/podcast/86420,Wiekszosc-mlodych-Polakow-przeciw-obowiazkowym-emeryturom-Dlaczego )
 4. 16 lutego 2020 r. w audycji Grzegorza Sroczyńskiego "Świat się chwieje" dr hab. Adam Mrozowicki (Uniwersytet Wrocławski) dyskutował z dr Maciejem Szlinderem (Partia Razem) na temat niektórych z wyników przeprowadzonych w projekcie PREWORK badań (por. „Młodzi bez klasy? O klasowej świadomości, poglądach gospodarczych i politycznych młodych” https://audycje.tokfm.pl/podcast/86556,Mlodzi-bez-klasy-O-klasowej-swiadomosci-pogladach-gospodarczych-i-politycznych-mlodych )