Aktualności

Data publikacji: 28.02.2017, 12:46

Po raz kolejny członkowie zespołu PREWORK z Polski i Niemiec wzięli udział w spotkaniu projektowym oraz seminarium poświęconemu analizie danych jakościowych. Tym razem spotkanie miało miejsce 17 lutego 2017 r. w murach Freie Universitaet w Berlinie.

Data publikacji: 31.01.2017, 12:53

Pod koniec stycznia niemiecka część zespołu realizującego projekt Prework spotkała się na Uniwersytecie w Leeds (Business School of the University of Leeds). Spotkanie miało na celu m.in. wstępną analizę dotychczas zebranych danych oraz dyskusje nad sposobami ewaluacji badań oraz dalszą strategią doboru próby. Na podstawie dotychczas opracowanych wywiadów pogłębionej refleksji poddano również teoretyczne pojęcie prekaryjności.

Data publikacji: 31.01.2017, 07:20

Ende Januar traf sich die deutsche Seite des Prework-Teams in den Räumlichkeiten der Business School der Universität von Leeds. In entspannter Arbeitsatmosphäre widmete sich das Team der Analyse der bis dato erhobenen Daten. Ausgehend davon wurden intensive Diskussionen über die anzuwendende Auswertungsmethode, sowie die weitere Sampling-Strategie geführt. Vor diesem Hintergrund fand anschließend eine gemeinsame Reflektion des theoretischen Verständnisses von Prekarität im Kontext des Projektes statt. 

Data publikacji: 31.01.2017, 07:18

At the end of January the German side of the Prework team met in the premises of the Business School of the University of Leeds. In a relaxed working atmosphere, the team concentrated on analyzing the data collected so far. Intensive discussions were conducted on the evaluation method to be used, as well as the further sampling strategy. Against this background a joint reflection of the theoretical understanding of precarity in the context of the project took place.

Data publikacji: 29.01.2017, 11:51

Zespół badawczy w finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki międzynarodowym, polsko-niemieckim projekcie PREWORK "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej" (UMO-2014/15/G/HS4/04476, www.prework.eu ) poszukuje osoby zainteresowanej włączeniem się w badania w charakterze wykonawcy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Przewidywany zakres prac obejmuje:

Data publikacji: 11.12.2016, 21:21

Opowiedz nam o tym! 

W ramach projektu naukowego PREWORK poszukujemy osób do 30 roku życia, które pracują na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, są samozatrudnione, bezrobotne lub pracują nieformalnie i zgodzą się anonimowo opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach w ramach wywiadu biograficznego. Wywiad ma charakter swobodnej rozmowy i nie wymaga specjalnego przygotowania. Wywiady prowadzone są w dogodnym dla rozmówcy miejscu i czasie przez socjologów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Data publikacji: 28.09.2016, 14:27

For two days the team met in Wroclaw to engage with the result of the first working packages. The team enthusiastically debated concepts and theories of precarity, found common terms for the qualitative and quantitative empirical work and set out the targets for the next six months. To the meeting were invited external speakers who contributed with their experience on youth research. Karol Haratyk talked about young Poles in late capitalism, Marekta Domecka led a session on biographical data collection and Denis Eversberg presented results of his study on precarity and dividualisation.

Data publikacji: 28.09.2016, 13:54

Polscy i niemieccy członkowie zespółu PREWORK spotkali na seminarium projektowym, które odbyło się 26 i 27 września w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas spotkania omówione zostały m.in. wyniki przeglądu literatury oraz części badań pilotażowych. Dyskutowano również na temat definicji prekaryjności oraz ustalono cele na kolejne sześć miesięcy trwania projektu. Podczas seminarium wystąpili również zaproszeni eksperci.

Data publikacji: 28.09.2016, 13:07

For two days the team met in Wroclaw to engage with the result of the first working packages. The team enthusiastically debated concepts and theories of precarity, found common terms for the qualitative and quantitative empirical work and set out the targets for the next six months. To the meeting were invited external speakers who contributed with their experience on youth research. Karol Haratyk talked about young Poles in late capitalism, Marekta Domecka led a session on biographical data collection and Denis Eversberg presented results of his study on precarity and dividualisation.

Data publikacji: 26.08.2016, 18:19

Zespół badawczy w finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki międzynarodowym, polsko-niemieckim projekcie PREWORK "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej" (UMO-2014/15/G/HS4/04476,