Publikacje w projekcie PREWORK: podsumowanie (luty 2020)

Autor: 
Adam Mrozowicki

Podsumowanie publikacji projektu PREWORK za lata 2016-2020 (luty 2020).

Książki / Books:

 • Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (eds.) (2020) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (420 s./pp., chapters by: Magdalena Andrejczuk, Przemysław  Błaszkiewicz, Jacek Burski, Jan Czarzasty, Aleksandra Drabina-Różewicz, Juliusz Gardawski, Agata Krasowska, Jule Marie-Lorenzen, Adam Mrozowicki, Denis Neuman, Alexandra Seehaus, Vera Trappmann): Spis treści / Table of contents

Artykuły/ Articles

 • Andrejczuk, Magdalena (2017) "Prekariat a „pokolenie Y” – zjawisko prekaryjności młodych pracowników", Kwartalnik "Kultura i Rozwój", 2(3): 51-67.
 • Karolak Mateusz (2016), „Od Prekariatu do Projektariatu. Czyli o niechcianym dziecku globalizacji i kontrkultury”, Czas Kultury 3: 195-201.
 • Krasowska, Agata (2017) „Ideologia pracy a problem sprawstwa prekariatu”, Humanizacja Pracy 2: 65-80.
 • Burszta, Wojciech J.,  Jasiecki,  Krzysztof, Kolasa-Nowak,  Agnieszka, Mrozowicki, Adam (2017) Modernizacja, praca, przedsiębiorczość w polskich dyskursach (post)transformacyjnych : dyskusja. "Władza Sądzenia" 11: 13-30.
 • Gardawski, Juliusz (2017) Klasy społeczno-ekonomiczne a normatywne wizje gospodarki, Kultura i Rozwój 1(2): 73-117.
 • Karolak, Mateusz, Mrozowicki, Adam (2017) Between Normalisation and Resistance. Life Strategies of Young Precarious Workers, Warsaw Forum of Economic Sociology 8(1): 7-32.
 • Andrejczuk, Magdalena, Burski, Jacek (2017) "Constructing Relationships Between the Work and Private Life on the Basis of Narratives of Young Poles Experiencing Precariousness", Warsaw Forum of Economic Sociology 8(1): 51-67.
 • Krasowska, Agata, Drabina-Różewicz, Aleksandra (2017) "Biographical experience of work by young precarious workers in Poland", Warsaw Forum of Economic Sociology 8(1): 33-50.
 • Mrozowicki, Adam, Karolak, Mateusz, Krasowska, Agata (2018) Lost in Transitions? Biographical Experiences and Life Strategies of Young Precarious Workers in Poland, Kultura i Społeczeństwo 4: 69-89.
 • Czarzasty, Jan, Gardawski, Juliusz, Mrozowicki, Adam, Trappmann, Vera (2018) Young Precarious Workers in Poland and Germany, Global Dialogue 8(3): 45-46.
 • Czarzasty, Jan (2018) Patchy world. Privatisation as driving force behind the evolution of labour relations in Poland, Przegląd Socjologiczny 67(3): 135-152.
 • Marino, Stefania, Bernaciak, Magdalena, Mrozowicki, Adam, Pulignano, Valeria (2019) "Unions for whom? Union democracy and precarious workers in Poland and Italy", Economic and Industrial Democracy 40(1): 111-131.
 • Burski, Jacek (2019) The Coping Strategies in Biographies of Polish MiddleClass Representatives of (Post)Transformation Period, Qualitative Sociology Review  15(4):194-210.
 • Mrozowicki, Adam, Kajta, Justyna, Seehaus, Alexandra, Trappmann, Vera (2019). Who is a right-wing supporter? On the biographical experiences of young right-wing voters in Poland and Germany. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(4):212-235. 

Rozdziały / Book chapters

 • Mrozowicki, Adam (2017) „Od proletariatu do prekariatu? Doświadczenie klasy w biografiach robotników i młodych pracowników sprekaryzowanych w Polsce”, w: Gdula, Maciej, Sutowski, Michał (red.) Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, 41-59.
 • Gardawski, Juliusz (2019) Wizje gospodarki dobrze urządzonej w mentalności młodzieży polskiej i niemieckiej, w: Kisiel, Przemysław, Urbaniak, Anna, Warmińska-Zygmunt, Katarzyna (red.) „Miasto, ekonomia, kultura”, Warszaw: Wydawnictwo Scholar  pp. 205-227.
 • Czarzasty, Jan,  Trappmann, Vera, Mrozowicki, Adam, Andrejczuk, Magdalena (2018) Prekaryjność po polsku i niemiecku : świadomość ekonomiczna i strategie ludzi młodych, w: Czarzasty, J., Kliszko, Cz. (red.) Świat (bez) pracy : od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 395-418.
 • Mrozowicki, Adam, Bembič, Branko, Kall, Kairit, Maciejewska, Małgorzata, Stanojević, Miroslav (2018) Union campaigns against precarious work in the retail sector of Estonia, Poland, and Slovenia, W: Virginia Doellgast, Nathan Lillie, and Valeria Pulignano (red.) Reconstructing Solidarity. Labour Unions, Precarious Work, and the Politics of Institutional Change in Europe, Oxford: Oxford University Press, s. 144-155. 
 • Mrozowicki, Adam (2019) Precarity and Counter-Movements in the European Semi-Peripheries: the Case of Poland, in: Sommer, Brandon, Schmalz, Stefan (eds.) Precariousness: Confronting Crisis and Precariousness: Organised Labour and Social Unrest in the European Union,  Rowman&Littlefield Publishers, pp. 169-188.
 • Lorenzen Jule-Marie, Neumann, Denis, Seehaus, Alexandra, Trappmann, Vera (2019). Rechtspopulismus und das junge Prekariat: potentielle AfD WählerInnen? In: K. Becker, Dörre, K., Spirek, P.R (eds.), Arbeiterbewegung von rechts? Ungleichheit, Verteilungskämpfe, populistische Revolte (pp. 137-156). Fankfurt am Main: Campus.
 • Seehaus, Alexandra, Trappmann, Vera (2019). Die Mitte als klassenloser Ort? Wie Jugendliche moralisieren und Prekarisierung rechtfertigen,. In S. Joller, M. Stanisavljevic (eds.), Moralische Kollektive (pp. 249-276). Cham: Springer.