Witamy na stronie projektu preWORK

Celem projekt badawczego PREWORK ("Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej") jest teoretyczna i empiryczna analiza konsekwencji prekarnych warunków pracy i życia młodych pracowników w Polsce i Niemczech. Zbadany zostanie wpływ prekaryzacji pracy na formy społecznej, klasowej i politycznej świadomości, indywidualne strategie życiowe oraz aktywność obywatelską młodych ludzi.

Analizując przypadek sprekaryzowanych młodych pracowników, projekt PREWORK dąży do pogłębienia relacyjnej, historycznej oraz interpretatywnej perspektywy na prekarność – pojęcia, którego społeczne granice wyznaczane są przez instytucjonalne cechy różnorodnych form kapitalizmu, kulturowe i polityczne dyskursy o „standardowym/normalnym zatrudnieniu”, a także praktyki uczestników życia społecznego.

Jednocześnie, celem projektu jest analiza zbieżności doświadczeń młodych ludzi w prekaryjnych pracach w kontekście późnego kapitalizmu, post-fordowskiego społeczeństwa oraz transformacji postsocjalistycznej.  Na tym tle staramy się zrozumieć indywidualne i zbiorowe sposoby radzenia sobie przez młodych ludzi z konsekwencjami niestabilnego zatrudnienia, a także zjawisko fragmentacji ich doświadczenia klasowego oraz to, jak postrzegają dobrze funkcjonującą gospodarkę.

W celu międzynarodowego porównania doświadczeń i praktyk prekaryjnych pracowników adaptujemy zarówno polskie, jak i niemieckie metodologiczne tradycje badań nad pracą i strukturą klasową. Korzystamy m.in. z zaprojektowanego przez kierownika polskiej części projektu, prof. Juliusza Gardawskiego, wskaźnika gospodarki dobrze urządzonej, a także rozwijanej przez prof. Klausa Dörre niemieckiej tradycji badań nad prekariatem oraz interpretatywnych metod badań wypracowanych przez Fritza Schützego.