Blog

Created: 11.02.2020, 18:45

Od chwili publikacji ksiażki "Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi" (red. A. Mrozowicki, J. Czarzasty) coraz głośniej staje się o wynikach projektu PREWORK.

Created: 26.01.2018, 17:22

W dniu 26 stycznia 2018 roku dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr, kierownik jakościowego modułu w projekcie PREWORK, wziął udział wraz z dr Anną Kiersztyn w audycji 'Etat czy elastyczne zatrudnienie" w ramach cyklu "Przyszłość pracy" w radiu Tok FM. Dr hab. Mrozowicki opowiadał m.in. o wstępnych wynikach badań w projekcie NCN PREWORK "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej".

Created: 27.09.2017, 12:05

By Vera Trappmann and Danat Vallzade

Every third German between 18 and 30 years old considers themselves to be in a “precarious” position, engaged in temporary, unstable or non-standard employment. This is happening against the backdrop of the glorious reputation of the German training and education system, low unemployment rate and comparatively generous welfare state.

Created: 13.12.2016, 18:08

Contemporary critical diagnoses of the present often draw on the notion of precarity to denote a somehow destabilized general condition of existence for people in present societies.

Dennis Eversberg (Friedrich-Schiller Universität Jena)

Created: 6.07.2016, 14:18

The article has been originally published in the blog of the International Sociological Association: The Futures We Want. Global Sociology and the Struggles for a Better World.

Adam Mrozowicki and Justyna Kajta