Publikationen

Recent publications related to the project PREWORK.

Young Precarious Workers in Poland and Germany. Insights into life strategies, political consciousness and activism

Post date: 11.02.2020, 14:59

Brochure summarizing the project results.

Who is a right-wing supporter? On the biographical experiences of young right-wing voters in Poland and Germany

Post date: 1.11.2019, 00:22

Mrozowicki, A., Trappmann, V., Kajta, J., Seehaus, A. (2019) Who is a right-wing supporter? On the biographical experiences of young right-wing voters in Poland and Germany, Przegląd Socjologii Jakościowej 15(4):212-235. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.10

The Coping Strategies in Biographies of Polish Middle Class Representatives of (Post)Transformation Period

Post date: 1.11.2019, 00:21

Burski, J. (2019) The Coping Strategies in Biographies of Polish Middle Class Representatives of (Post)Transformation Period, Qualitative Sociology Review  15(4):194-210, DOI:  http://dx.doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.09

Unions for whom? Union democracy and precarious workers in Poland and Italy

Post date: 1.11.2019, 00:19

Marino, S., Bernaciak, M., Mrozowicki, A., Pulignano, V. (2019) "Unions for whom? Union democracy and precarious workers in Poland and Italy", Economic and Industrial Democracy 40(1): 111-131, DOI: 10.1177/0143831X18780330.

Lost in Transitions? Biographical Experiences and Life Strategies of Young Precarious Workers in Poland

Post date: 1.11.2019, 00:16

Mrozowicki, A., Karolak, M., Krasowska, A. (2018) Lost in Transitions? Biographical Experiences and Life Strategies of Young Precarious Workers in Poland, Kultura i Społeczeństwo 4: 69-89.

Union campaigns against precarious work in the retail sector of Estonia, Poland, and Slovenia

Post date: 1.11.2019, 00:12

Mrozowicki, A., Bembič, B., Kall, K., Maciejewska, M., Stanojević, M. (2018) Union campaigns against precarious work in the retail sector of Estonia, Poland, and Slovenia, W: V. Doellgast, N. Lillie, V. Pulignano (ed.) Reconstructing Solidarity. Labour Unions, Precarious Work, and the Politics of Institutional Change in Europe, Oxford: Oxford University Press, s. 144-155.

Prekaryjność po polsku i niemiecku : świadomość ekonomiczna i strategie ludzi młodych

Post date: 1.11.2019, 00:08

Czarzasty, J., Trappmann, V., Mrozowicki, A., Andrejczuk, M. (2018) Prekaryjność po polsku i niemiecku : świadomość ekonomiczna i strategie ludzi młodych, w: Czarzasty, J., Kliszko, Cz. (red.) Świat (bez) pracy : od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 395-418.

Young Precarious Workers in Poland and Germany

Post date: 1.11.2019, 00:06

Czarzasty, J., Gardawski, J., Mrozowicki, A., Trappmann, V. (2018) Young Precarious Workers in Poland and Germany, Global Dialogue 8(3): 45-46

Patchy world. Privatisation as driving force behind the evolution of labour relations in Poland

Post date: 1.11.2019, 00:04

Czarzasty, J. (2018) Patchy world. Privatisation as driving force behind the evolution of labour relations in Poland, Przegląd Socjologiczny 67(3): 135-152, DOI: 10.26485/PS/2018/67.3/6

Klasy społeczno-ekonomiczne a normatywne wizje gospodarki, Kultura i Rozwój

Post date: 1.11.2019, 00:00

Gardawski, J. (2017) Klasy społeczno-ekonomiczne a normatywne wizje gospodarki, Kultura i Rozwój 1(2): 73-117.

Between Normalisation and Resistance. Life Strategies of Young Precarious Workers

Post date: 7.11.2018, 12:45

Karolak, Mateusz. Mrozowicki, Adam (2017) Between Normalisation and Resistance. Life Strategies of Young Precarious Workers. Warsaw Forum of Economic Sociology 8 (1), 17-32.

Biographical Experience of Work by Young Precarious Workers in Poland

Post date: 7.11.2018, 12:41

Krasowska, Agata., Drabina-RóżewiczAleksandra (2017)  "Biographical Experience of Work by Young Precarious Workers in Poland" Warsaw Forum of Economic Sociology 8 (1), 33-50.

Constructing Relationships Between the Work and Private Life on the Basis of Narratives of Young Poles Experiencing Precariousness I

Post date: 7.11.2018, 12:37

Andrejczuk, Magdalena, Burski, Jacek (2017) "Constructing Relationships Between the Work and Private Life on the Basis of Narratives of Young Poles Experiencing Precariousness 1", Warsaw Forum of Economic Sociology 8 (1), 51-67

[Auf Polnish] Od Prekariatu do Projektariatu. Czyli o niechcianym dziecku globalizacji i kontrkultury

Post date: 29.12.2016, 13:16

Artykuł systematyzuje debaty wokół przyczyn i konsekwencji prekaryzacji zatrudnienia. Biorąc za punkt wyjścia ostatnie prace Guya Standinga oraz Kuby Szredera, zestawione zostają dwie narracje wyjaśniające zmiany zachodzące w sferze pracy. Omówione zostaje również doświadczenie projektariatu, czyli będącej uosobieniem Nowego ducha kapitalizmu grupy pracowników świata sztuki żyjących w konieczności nieustannego uczestnictwa w projektach. Tekst kończy analiza bezwarunkowego dochodu podstawowego jako jednej z propozycji przekroczenia prekaryjnej kondycji osób pracujących w późnym kapitalizmie.

- Karolak Mateusz (2016), „Od Prekariatu do Projektariatu. Czyli o niechcianym dziecku globalizacji i kontrkultury”, Czas Kultury 3/2016, s. 195-201

The quantitative secondary data on youth in Poland and Germany: tentative presentation and analysis

Post date: 29.12.2016, 13:13

Mapping precarious employment of young people, the PREWORK project team explores various secondary data sources. They include the website and the yearbooks of the Central Statistical Office (GUS) in Poland, the reports by the National Labour Inspectorate and the Labour Force Surveys and the Structural Business Statistics on the Eurostat website. This brief summary is focused on the data acquired from the Eurostat Labour Force Surveys and EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions), compiled by Mateusz Karolak and Adam Mrozowicki. As in the other cases, the data has been selected predominantly on the basis of its usefulness to understand and frame the experiences of young people in both countries studied. We have basically referred to the age categories 20-24 and 25-29, but in case of some summary statistics we explored the situation of a larger group aged 15-29. The sixth chapter of this report was prepared by Alexandra Seehaus and Denis Neumann and supplemented by Mateusz Karolak.

This is the first draft of the report - please do not quote!

Polnische Zerreißproben: Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Protest

Post date: 21.08.2016, 20:28

Der Tonfall mag an die erste Regierungszeit (2005–2007) der 2001 von den Brüdern Lech und Jarosław Kaczyński gegründeten PiS erinnern, doch das Tempo, mit dem die  PiS zentrale Strukturen der polnischen Demokratie zu demontieren versucht, ist neu. Ist denn nun die Demokratie in Polen ernsthaft in Gefahr? War sie bereits konsolidiert?  Welcher Widerstand ist von der Zivilgesellschaft zu erwarten? Diesen Fragen geht der vorliegende Beitrag von Vera Trappmann nach.